B716, Building 2, No. 452, No. 6 Street, Xiasha, Hangzhou (Wenhai South Road Station, Metro Line 1)
1001, Building 1, No. 515, Zhangjiang Huanke Road, Pudong New Area, Shanghai (Metro Line 13 Zhongke